За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Международна борса за културни продукти ARTtide в Габрово от 8 до 10 септември 2015

Един интересен и мащабен пилотен проект ще се осъществи в Габрово от 8 до 10 септември 2015. Международната културна борса ARTtide е по идея на клъстер “Творческо Габрово”, който е и основен организатор. За първи път в България акцентът на подобен род събитие не е насочен към идея, идеен проект или проект, който вече е с изцяло изяснени параметри, а към готов културен продукт, който да бъде представен на потенциални партньори, които търсят обновяване и разширяване на културния и фестивален календар на своите градове. Участието в пилотното издание на ARTtide е напълно безплатно. 

Международната културна борса ARTtide поставя акцент върху:
– реализирането на качествени културни продукти на реален пазар и необходимостта те да достигнат до правилните бизнес партньори;
– конкурентна среда с акцент върху продукта, а не върху неговия автор;
– атрактивното предлагане на културни продукти, възможностите за обмен и търговска дейност.
Отделната програма с дискусионни панели си поставя за цел да е средище за активни международни културни диалози, за анализи на успешни балкански и европейски бизнес модели и добри практики – напълно осъществима цел предвид потвърдилите вече своето участие в ARTtide гости и потенциални партньори на българските артисти и творци от Гърция, Турция, Хърватия, Сърбия, Австрия, Испания, Шотландия. Сериозно присъствие се очаква и от страна на отделите “Култура” от всички големи български общини.

Българската музика е обект на специален интерес от страна на организаторите на ARTtide. Културните продукти в тази област са с отдавна заслужена висока репутация не само в Европа, но и в целия свят. Международната културна борса ARTtide е един сериозен шанс да докажем това.
Българска музикална асоциация ще представи два свои културни продукта, отговарящи на изискванията на борсата: кампанията “Споделяме музика, емоция, култура” и платформата за българска музика “RadioTon.bg”.

Още информация за изискванията към представяните културни продукти можете да видите на официалния сайт на проекта: http://www.arttide.exchange
Формуляр за участие: http://arttide.exchange/application/show/application/show/

Краен срок за подаване на формуляра и линк с видеоклип за културен продукт: 15 август 2015.
Материали се изпращат в указания срок до Клъстер “Творческо Габрово” – основни координатори на информацията за участващите културни продукти и артисти.
Лице за контакт: Ивайло Лисичков – 0889717585, creativegabrovo@abv.bg; i_lisichkov@abv.bg

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg