За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Конкурс за изпълнителен директор на Българска музикална асоциация

Сдружение „Българска музикална асоциация” със седалище София, ул. „Будапеща” 17, ет. 4, обявява конкурс за длъжността ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Длъжностни характеристики: Изпълнителният директор ръководи цялостната дейност на Българска музикална асоциация въз основата на действащия Устав и решенията на Управителния съвет; работи активно за развитието на организацията чрез краткосрочни и дългосрочни проекти, кампании и инициативи самостоятелно и в партньорство със сродни и други подходящи организации; работи за постоянно увеличение на броя на индивидуалните и колективните членове на организацията; провежда преговори и подписва договори по проекти, програми и споразумения за сътрудничество със сродни организации и подходящи партньори на регионално, национално и европейско ниво; следи за точното спазване на финансово-счетоводната дисциплина и представя отчети за извършената дейност пред Управителния съвет и Общото събрание; поощрява и подпомага със своите умения и натрупан опит работата и инициативите на екипа на Българска музикална асоциация и нейните членове. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: ИЗИСКВАНИЯ 1. Административен ръководен опит 2. Практически познания относно свързаните с музиката институции и организации в страната 3. Познания върху спецификата на музикалните гилдии: фолклор / симфонична / оперна / камерна музика; поп / рок / джаз / етно / хип хоп и др. 4. Практически познания по действащото законодателство в България, касаещо музикалното изкуство (създаване, изпълнение, разпространение на музикални продукти) и културата. 5. Комуникационни умения 6. Опит в работа с артисти 7. Опит в комуникацията и работа с институции 8. Опит в работа с голям екип 9. Опит във водене на преговори, ораторски умения 10. Практически опит в управление на финансови средства 11. Опит в изграждането на стратегии за развитие на културни проекти и/ или организации 12. Добро ниво писмен и говорим английски език ПРЕДИМСТВА – Изградени контакти с институции и организации, свързани с културата (Министерство на културата, общини, дружества за управление на права, неправителствени организации в сектора). – Опит в областта на музиката и музикалните индустрии – Други чужди езици – Практически познания и опит в управление на информация в интернет – Компютърни умения MS Office – Шофьорска книжка и личен автомобил Изпращайте ваша биография и мотивационно писмо на вниманието на Управителния съвет на Българска музикална асоциация на board@bgma.bg Краен срок за изпращане на документите: 31.08.2015 Интервютата с одобрените по документи кандидати ще се проведат между 15 и 25.09.2015. Допуснатите до втори тур кандидати ще бъдат уведомени по телефон и e-mail за датата и точния час.

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg