За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Продължава проект “Запази ме” на Министерството на труда и социалната политика

С издадена на 05.01.2021 заповед на министър Деница Сачева Министерството на труда и социалната политика удължава срокът на действие на проект “Запази ме” като мярката се трансформира. Промяната е във връзка с решението на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов за действието на противоепидемичните мерки в страната до 31.01.2021. Така право да кандидатстват по тази мярка на правителството за подпомагане на пострадалите поради трудностите, предизвикани от пандемията COVID 19 бизнеси и услуги, ще имат служителите в неплатен отпуск до края на януари, а компенсациите вече ще са 75% oт ocигypитeлния им дoxoд. Така те ще получават повече средства (приблизително около 34 лв / ден). Предвиденият бюджет отново е 50 милиона лева. Така общата финансова стойност на подкрепата по проект “Запази ме” става 100 милиона лева.

И да припомним, че:
Мярката “Запази ме” на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика стартира на 30.11.2020 (понеделник) с приемането на документи по новата мярка за подкрепа на засегнатите от наложените забрани до 21.12.2020. Новият инструмент за подпомагане се въведе съгласно Постановление № 325 на Министерския съвет от 26.11.2020. Проект “Запази ме” се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Мярката предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ по проект “Запази ме” бе с първоначален бюджет от 50 милиона лева. Сумата осигуряваше по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. 

От мярката и през януари 2021 могат да се възползват:

  • Опери и филхармонии; 
  • Обучителни центрове и школи;
  • Фирми, занимаващи се с организация на концерти;
  • Филмови студия, продуцентски и дизайнерски къщи,
  • Фирми, организиращи семинари, конференции, конгреси и др. 
  • Единствено за частните ясли и детски градини срокът на мярката е удължен само до 03.01.2021.

Компенсацията за периода на ползване на неплатен отпуск може да бъде ползвана за не повече от 60 дни като се спазват изискванията на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск от работодателяне в периода 22.12.2020 – 31.01.2021.

Срокът за разглеждане на документите е до 10 работни дни.
Срокът за превеждане на сумите за одобрените кандидати – до 5 работни дни след потвърждение за подпомагането им чрез проект “Запази ме”. 

Документите за кандидатстване се подават в дирекции “Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме”. Това може да бъде направено по 3 начина:

  • По електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
  • С препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;
  • На хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Родителите, които получават финансова подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане по постановление № 218 на Министерския съвет от 17.08.2020, не могат да кандидатстват по новата мярка  “Запази ме” към Агенцията по заетостта.   

За подаване на сигнали и поставяне на въпроси относно проект „Запази ме” можете да пишете на мейл:  zapazi_me@az.government.bg. Още информация за документи и резултати от първия етап на проект “Запази ме” вижте ТУК.

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg