За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Стартира проект “Запази ме” на Министерството на труда и социалната политика

На 30.11.2020 (понеделник) започва приемането на документи по новата мярка за подкрепа на засегнатите от наложените забрани до 21.12.2020 “Запази ме” на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика. Новият инструмент за подпомагане се въвежда съгласно Постановление № 325 на Министерския съвет от 26.11.2020. Проект “Запази ме” се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ по проект “Запази ме” е с общ бюджет от 50 милиона лева. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. 

От новата мярка могат да се възползват:

  • Опери и филхармонии; 
  • Обучителни центрове и школи;
  • Фирми, занимаващи се с организация на концерти;
  • Филмови студия, продуцентски и дизайнерски къщи,
  • Фирми, организиращи семинари, конференции, конгреси и др. 

Компенсацията в от 24 лв на ден за периода на ползване на неплатен отпуска може да бъде ползвана за не повече от 60 дни като се спазват изискванията на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск от работодателяне в периода 29.10.2020 – 21.12.2020.

Срокът за разглеждане на документите е до 10 работни дни.
Срокът за превеждане на сумите за одобрените кандидати – до 5 работни дни след потвърждение за подпомагането им чрез проект “Запази ме”. 

Документите за кандидатстване се подават в дирекции “Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме”. Това може да бъде направено по 3 начина:

  • По електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
  • С препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;
  • На хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Родителите, които получават финансова подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане по постановление № 218 на Министерския съвет от 17.08.2020 не могат да кандидатстват по новата мярка  “Запази ме” към Агенцията по заетостта.   

Още информация за условията за кандидатстване по проект “Запази ме”, както и необходимите формуляри и други документи за изтегляне вижте ТУК.  

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg