За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Програма “Градски политики в културата” – обучение с директно финансиране в проект МОСТ

Пилотната програма на проект МОСТ се провежда в две фази и си поставя за цел да поощри сътрудничеството между хората, които вземат решения за управлението на градските пространства, и творците в градовете на Балканите. 

Програма “Градски политики в културата” подкрепя креативните градски инициативи, като подпомага избрани проекти, свързващи творческия сектор и градските общности и осъществяването на тези инициативи. Обученията са предназначени за екип от двама души: артист (творец) и експерт от местна структура на градско управление, който е активен участник в създаването и прилагането на местни политики в сферата на културата.

Кандидатстващите в първата фаза от програмата са физически лица – творци с интереси към развитието на градската култура и политиките в сферата. Избраните артисти ще получат индивидуално обучение и помощ в менторска програма за последващо развитие на познанията и концепциите им.

Във втората фаза на програмата екипите от артист и експерт от местна структура на градско управление ще представят своите проекти, а най-добрите инициативи ще бъдат приложени в съответните градове, за които са предназначени. Освен обученията за реализиране на проекти, екипите в програмата ще участват в публични дискусии и ще имат достъп до широк спектър от предложения за градски политики в сферата на културата. 

Тези дейности са част от пилотната програма “Градски политики” на проект МОСТ, ориентирана към Балканския регион: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, Черна Гора, Северна Македония, Румъния и Сърбия. 

ВАЖНО: Основният език на програмата е английски! 
Краен срок за подаване на кандидатури: 15.05.2020 

Какво предлагат двете фази на пилотната програма “Градски политики”: 

  • До 5000 евро подкрепа във втората фаза на проекта за 6-те най-успешни проекта, избрани сред 12 екипа. Сумата е за подпомагане на осъществяването на проекта в съответния град; 
  • 5-дневно обучение културен мениджмънт и градски политики (датата и мястото ще бъдат обявени скоро);
  • Представяне на проекта на вниманието на най-известните музикални професионалисти и специалисти в градските политики, активно участващи в създаването и прилагането на градски политики в културата по време на WOMEX 2020 в Будапеща от 21 до 25 октомври 2020;
  • Индивидуална менторска програма за най-силните 6 избрани проекта с международно признати музикални специалисти от Европа;
  • Възможности за създаване на нови контакти с професионалисти в градската музикална индустрия. 

Какви разходи покрива програмата “Градски политики”: 

  • За обучението: транспортни разходи до 150 евро в двете посоки и настаняване за един от участниците в екипа;
  • За презентацията в Будапеща: транспортни разходи до 150 евро в двете посоки и настаняване за двамата участници в екипа.

Критерии при избора на кандидатите: 

  • Връзка със съществуващите градски политики; 
  • Потенциал за развитие на предложената инициатива / проект; 
  • Потенциал за въздействие на предложената инициатива / проект в градска среда. 

Ако пилотната програма “Градски политики” в рамките на проект МОСТ представлява интерес за Вас, попълнете максимално улеснената форма за участие.

ВАЖНО: Основният език на програмата е английски! 
Краен срок за подаване на кандидатури: 15.05.2020 

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg