За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Вашите предложения за теми и работни групи за Общо събрание 2 на БМА за 2019

Във връзка с подготовката на второто за годината Общо събрание на Българска музикална асоциация в началото на декември 2019 екипът ни се обръща към членовете на организацията да споделят теми за работни групи в рамките на подготовката на форума. Също така очакваме Вашите предложения за теми и проекти, които директно да бъдат разгледани на Общото събрание на БМА. Това е необходима стъпка, за да може предложенията да бъдат разгледани на заседанията на Управителния съвет и Контролния съвет и включени своевременно в предварителния дневен ред и документацията за събранието. 

Изпращайте Вашите идеи, теми и проекти на мейл: members@bgma.bg до 21.10.2019 (понеделник) включително. Предложения и идеи, постъпили след този срок, могат да бъдат поставени за обсъждане от Общото събрание на място в т. Разни от дневния ред. 

За въпроси и уточнения можете да се свържете с екипа на Българска музикална асоциация на 0878739555. Очакваме Вашите предложения и коментари, колеги! Бъдете активни!

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg