За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 30.05.2013

Управителният съвет на Българска музикална асоциация ще проведе Общо събрание на организацията на 30-ти май 2013 г. (четвъртък). Събранието ще се проведе в клуб MAZE, ул. Христо Белчев 1, ще започне в 10:30 часа и ще продължи до 14:30 часа, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Прием на нови членове;
2. Представяне на административния екип;
3. Промени в Устава на Българска музикална асоциация;
4. Запознаване на членовете на Общото събрание с текущите проекти на БМА;
5. Разни

Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

В случай, че не се явят необходимия брой членове, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе от 11:30 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита редовно, независимо от броя на явилите се членове.

Очакваме ви!

Действащ Устав

Предложения за промени в Устава на БМА

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg