За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

ПОКАНА за свикване на редовно Общо събрание на БМА на 23.11.2021

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание протоколно решение от 9 октомври 2021 на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 23 ноември 2021 (вторник), от 09.30 часа в зала “Сцена 17“ на Министерство на културата на Република България, гр. София, бул. “Александър Стамболийски” №17, ет. 7. 

Събитието ще се проведе при следния дневен ред:  

  1. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на председателя, заместник-председателя и членовете на Управителен съвет;
  2. Избор на председател, заместник-председател и членове на Управителен съвет на сдружението;
  3. Освобождаване от длъжност на членовете на Контролен съвет;
  4. Избор на членове на Контролен съвет на сдружението;
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред. 

Поради специалния режим за пропуск в Министерството на културата и във връзка със заповед РД-01-861 (21.10.21.) на министъра на здравеопазването членовете на БМА ще бъдат допускани в сградата на МК и в зала “Сцена 17” при представяне на лична карта и един от следните документи:

  • Сертификат за завършена ваксинация. Допускат се лица с незавършен ваксинационен цикъл от двудозова ваксина с документ за първа доза със срок до 30 дни от датата на поставянето на първата доза от ваксината; 
  • Документ от PCR тест или бърз антигенен тест, удостоверяващ преболедуван Covid-19 през последните 12 месеца;
  • Документ за отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди влизането в сградата на МК; 
  • Документ за отрицателен бърз антигенен тест, направен до 48 часа преди влизането в сградата на МК.

Проф. Христо Йоцов
Председател на Управителния съвет

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ за ОС на 23.11.2021

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg