За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

ПОКАНА за свикване на редовно Общо събрание на БМА на 12.05.2021

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание решение от 19 април 2021 на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 12 май 2021 от 9:00 часа в зала “ЕВРОПА“ на Конгресен център “Глобус”, пл. “Македония” 1, (сградата на КНСБ) в София.  

Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Представяне и гласуване на  отчети за дейността на БМА за 2019 г. и за 2020 г.
  2. Представяне и гласуване на отчети на дейността на КС на БМА за 2019 и за 2020 г.
  3. Представяне и приемане на годишен финансов отчет за дейността на БМА за 2019 г. и за 2020 г.
  4. Представяне и гласуване на дейностите и проектите на БМА за 2021
  5. Представяне и гласуване на проектобюджет на БМА за 2021 и източници на приходи за Сдружението 
  6. Обсъждане и приемане на промени в Устава нa БМА
  7. Обсъждане на провеждането на следващо общо събрание на БМА и срок за избор на нов състав на органите на БМА
  8. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе в същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Проф. Христо Йоцов
Председател на Управителния съвет

ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОС на БМА на 12.05.2021

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg