За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Първа отворена покана за проекти на LIVEMX

Подкрепена от Music Moves Europe, програмата LIVEMX има за цел да стимулира развитието на един по-разнообразен и устойчив музикален сектор чрез финансови инструменти, благодарение на които да се отговори на някои специфични нужди на европейската музикална екосистема. Тази програма има за цел да помогне на музикални организации и професионалисти да развият и затвърдят своите умения, способности, процеси и ресурси, за да се адаптират и да работят успешно в динамичната музикална индустрия.

LIVEMX се фокусира върху три специфични области:

 • Експорт на музика;
 • Заведения за музика на живо;
 • Цифрово разпространение и ангажираност.

Индикативен график:

 • Краен срок за кандидатстване – 6 януари 2024 г. чрез формуляра ТУК
 • Оценяване на проектите – 9 януари – 9 февруари 2024 г.
 • Обявяване на резултатите – 12 февруари 2024 г.
 • Подписване на договори – 1 март 2024 г.
 • Стартиране на проектите – до 1 май 2024 г.

Допустимост:

Проектните предложения трябва да бъдат представени от един кандидат, който отговаря на следните условия:

 • да е публична или частна организация, регистрирана не по-малко от 1 година преди датата на подаване на заявлението; 
 • да е установена в една от 27-те държави-членки на ЕС или други страни, които са част от програма „Творческа Европа“;
 • да има доказан опит в сектора, който отговаря на контекста на проектното предложение (заведения за музика на живо, експорт на музика или цифрови решения, които могат да бъдат приложени към музикалния сектор).

Поканата е организирана в три направления, като всяко е с фиксирана сума, която представлява безвъзмезден грант:

 • Направление А – 60 000 EUR
 • Направление В – 40 000 EUR
 • Направление С – 20 000 EUR

ВАЖНО!!!

 • Ако получите грант от LIVEMX, не трябва да имате финансова печалба от проекта си.
 • Забрана за двойно финансиране – вашият проект може да получи само една безвъзмездна помощ от бюджета на ЕС.

Повече информация за отворената покана можете да получите от ТУК.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg