За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

ОТМЕНЯ СЕ редовното Общо събрание на БМА, насрочено за 08.04.2021

На основание издадената заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и разпоредбите на Закона за здравето редовното Общо събрание на членовете на БМА, насрочено за 08.04.2021, се отменя.

Управителният съвет на БМА ще вземе ново решение и ще обяви в периода след 30.04.2021 г. нова покана за провеждане на редовно Общо събрание на организацията в посочения в действащия ни Устав срок.

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg