За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НФК с трета сесия за стипендии на творците от независимия културен сектор

На 1 юни 2020 в 15.00 стартира трета сесия на програмата “Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата”.  В Решението на Управителния съвет на Национален фонд “Култура” се предвижда и преразглеждане на всички отхвърлени на предишните две сесии кандидатури в съответствие с изискванията на новата сесия. Информацията за взетото решение бе публикувана на страницата на НФК на 28.05.2020 вечерта.

Право на участие в програмата имат само физически лица.
Краен срок за кандидатстване в сесия 3: 12 юни 2020 (петък) в 15.00. 

За да подадете своята кандидатура (само online) е задължителна регистрацията в електронната система на Националния фонд “Култура”. Веднъж направената регистрация е валидна при кандидатстване и по други програми за финансиране в бъдеще. Творческата стипендия за едно физическо лице е в размер на 720 лв. месечно за срок от 3 месеца.

Пакетът документи за кандидатстване, които се изтеглят от сайта на Национален фонд “Култура”, включва:
1. Формуляр физически лица за участие в програмата
2. Приложение 1 – информация за кандидата. Това е формата, в която да представите своята творческа биография като следвате точно инструкциите за структуриране на информацията, описани в документа.
3. Приложение 2 – декларация, че кандидатът не ползва други финансови инструменти, предоставени от държавата във връзка с кризата COVID 19. Декларацията следва да бъде подписана лично и сканирана. В системата се прикача попълнения и подписан сканиран файл.

Напомняме Ви, че следва да приложите заверено копие на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019, която удостоверява, че Вашият средномесечен осигурителен доход за 2019 е до 1 000 лв. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 се издава от НАП. Заверява се с “Вярно с оригинала” и подпис на кандидата за програмата и се прилага в сканиран вариант. Ако ГДД е подадена онлайн чрез персонален идентификационен код (ПИК) и ги имате като .pdf в системата на НАП, може да изтеглите декларацията и да я заверите по описания по-горе начин.

В сесия 3 по тази програма НЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ:

  • Лица, които са получили подкрепа на предишна сесия на Програмата;
  • Лица, които са получили безлихвен кредит или друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19;
  • Лица с трудови договори за периода от 13.03 2020 до момента;
  • Лица, които не могат да докажат активна творческа дейност за 2019.

Особено важно е да прочетете внимателно инструкциите за попълване на всички документи в пакета, подготвен от Национален фонд “Култура”, както и описанието на програма “Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата”, за да можете лесно и адекватно да попълните документите и представите своята кандидатура. В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес office@ncf.bg или на tech.support@ncf.bg

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg