За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Програми за финансиране на Национален фонд “Култура” 2021

На 17.02.2021 след заседание на Управителния си съвет Национален фонд “Култура” публикува дългоочаквания индикативен списък с програмите, които ще бъдат финансирани през 2021, и общите им бюджети. Също така в списъка са публикувани съответните начални и крайни срокове за кандидатстване, както и периодите за превеждане на парите от НФК към бенефициентите и за отчитане на проектите. Все още липсват данни за началните дати на осъществяване на проектите, спечелили финансиране, но периодите на отчитане ни дават приблизителна яснота за края им – месец преди посочената финална дата за отчет. Сред най-интересните за нас – музикантите – програми са: 

МОБИЛНОСТ в 3 сесии 
Програмата е с общ годишен бюджет от 300 000 лв и максимална сума на кандидатура 1500 лв за физически лица и 5000 лв – за юридически лица.
Сесиите са с период на кандидатстване 18.02 – 11.03.2021, 27.05 – 24.06.2021 и 15.07 – 07.10.2021.
Крайните срокове за отчитане на проектите, съответно, са 30.09.2021, 30.01.2022 и 30.04.2022

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ в 2 сесии
Програмата е с общ годишен бюджет от 300 000 лв и между 10 и 15 000 лв на проект в зависимост от модула, по който се кандидатства.
Сесия 1 ще се проведе от 23.02 до 22.04.2021 със срок на отчитане 30.09.2022
Сесия 2 ще се проведе от 15.07 до 16.09.2021 със срок на отчитане 30.12.2022

ДЕБЮТИ в 2 кръга 
Програмата е с общ годишен бюджет от 650 000 лв (съответно на проект 15 000 за физически и 25 000 за юридически лица) и период на отчитане 30.06.2023!
Първи кръг е с период на кандидатстване 23.02 – 28.04.2021
Втори кръг е с период на кандидатстване 15.06.- 16.09.2021

ПУБЛИКИ 
Програмата е с общ годишен бюджет от 500 000 лв (до 30 000 лв на проект) и период на отчитане 30.09.2022
Срокът за подаване на проекти по програмата е 31.03 – 24.06.2021 

СОЦИАЛНО – АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА 
Програмата е с общ годишен бюджет от 500 000 лв (до 30 000 лв на проект) и период на отчитане 30.09.2022
Срокът за подаване на проекти е 27.05 – 01.09.2021  

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА на частни професионални организации в областта на културата
Програмата е с общ годишен бюджет от 4 000 000 (четири милиона) лв и максимална стойност на подкрепата до 100 000 лв.
Период на кандидатстване: 01.09 – 30.09.2021
Краен рок за отчитане: 30.12.2022 

Таблицата на Национален фонд “Култура” с всички предвидени програми за финансиране на проекти и културни организации вижте ТУК. Посочените срокове СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ.

Както и досега, БМА ще публикува и споделя своевременно информацията за всяка от програмите за финансиране поотделно. 
Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg