За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

В ход е първата сесия за 2020 на програма “ПУБЛИКИ” на НФК

На 29.05.2020 стартира първата сесия за 2020 на програма “ПУБЛИКИ” на Национален фонд “Култура”. Сесията е в две направления:

  • Изследване, идентифициране и развитие на канали; 
  • Творческа намеса в дигитална и публична среда; 

Краен срок за подаване на документи в сесията и по двете направления: 2 юли 2020 (четвъртък) в 15.00.
Срок на реализация на проектите: август 2020 – август 2021
Краен срок за отчитане на проектите: 30 септември 2021
Максимална сума за финансиране на проект: 20 000 лева

По направление 1 “Изследване, идентифициране и развитие на канали” право на участие имат юридически лица с регистрация в Национален фонд “Култура”. Програма “Публики” в това направление подпомага финансово проекти, които осигуряват достъп до нови аудитории чрез дигитални канали, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности, свързани с развитие на публики в условията на изолация и извънредно положение.  Подробните условия за кандидатстване по тази програма вижте ТУК 

По направление 2 “Творческа намеса в дигитална и публична среда” право на участие имат самоосигуряващи се физически лица, извършващи дейност в сферата на културата, и частни културни организации. Програмата подпомага финансово дейности за създаване, адаптиране, популяризиране и разпространение на творческо съдържание, предназначено за представяне в публична и/или дигитална среда. Подробните условия за кандидатстване по тази програма вижте ТУК  

Пожелаваме успех на всички колеги, които ще кандидатстват по програма “ПУБЛИКИ” на Национален фонд “Култура”! 

 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg