За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НФК | МОБИЛНОСТ СЕСИЯ 1 2022

НФК отвори за кандидатстване Сесия 1, по програма МОБИЛНОСТ.

ЦЕЛИ

– популяризиране на традиционни и съвременни форми на култура и изкуство на международно и национално ниво;
– реализация на повече проекти за надграждане и обмен на добри практики в сферата на изкуствата и културата;
– реализация на повече проекти за изграждане на активна мрежа от контакти в страната и чужбина;
– подобряване на достъпа до качествени културни продукти в страната и децентрализацията на културния живот;
– реализация на повече проекти за представяне на български артисти на международната сцена.

Допустими кандидати: ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК на програмата

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 12.05. 2022;
 • Обявяване на резултати: 17. 06. 2022;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: до 30. 06. 2022;
 • Реализация на проектите: до 31.10.2022;
 • Срок за отчитане на проектите: до 30.11.2022;
 • Размер на финансиране:
  – до 3000 лв за индивидуални пътувания
  – до 15000 лв за групови пътувания

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
– всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел;
– физически лица с местожителство в България (включително когато представляват неформални групи артисти).

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ
– проекти, предвиждащи участието на български професионални артисти / артисти – любители на международни, национални и локални културни форуми (културни събития, фестивали, конкурси, изложения, специализирани професионални събития, презентационни събития на творчески практики и похвати, гилдийни събития и пр.);
– проекти за провеждане на събития, целящи децентрализация на културните прояви;
– проекти, предвиждащи обмен и създаване на контакти между професионални артисти / артисти-любители на свързани форми на изкуство и култура от различни населени места на международно, национално и локално ниво;
– проекти, предвиждащи посещения на български и чуждестранни професионални артисти / артисти-любители, мениджъри и програматори, за участие в културни форуми. В такъв кандидатурата се представя от организатора на събитието).

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
– финансовата подкрепа е предназначена само за пътни, дневни и нощувки на участниците в проекта и придвижването на свързаните с проекта инструменти, декори, костюми и произведения на изкуството от мястото на пребиваване на артистите до населеното място на участието/ята на събитията;
– финансират се разходи за нискобюджетен транспорт (или комбинация от видове транспорт; оферти за бизнес класа не се подкрепят, освен в случай на пристигащи почетни гости за местни събития);
– при групово пътуване е възможно да бъдат покрити разноски за общ транспорт (напр. наем на микробус или ползване на собствен лек автомобил);
– разход за необходими за пътуването PCR/антигенен тест за КОВИД-19

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Творческа биография / Приложение 1
 2. Информация за събитието и организацията домакин / Приложение 2
 3. Потвърждение за участие
 4. Бюджетна матрица / Приложение 3
 5. Допълнителни материали към бюджета / оферти настаняване; оферти самолетни билети; при пътуване с личен автомобил Приложение 3.1 и голям талон на автомобила
 6. Заявление за кандидатстване и декларация / Приложение 4
 7. Допълнителни документи / Декларация за собствен принос; удостоверение за регистрация по ЗДДС; Актуално състояние

Всички документи са по образец и са налични в портала на НФК.

ВАЖНО: За програмата НЕ СЕ изисква разписване на творчески проект. За кандидатстване са необходими само горепосочените документи.

Консултации се извършват единствено на адрес: programs@ncf.bg до 05.05.2022.
В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: tech.support@ncf.bg.

За въпроси и уточнения ползвайте контактите на НФК:
Екип “Програми и проекти”

Екип “Деловодство и архив”

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg