За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Активни сесии на Национален фонд “Култура” лято – есен 2019 за музикалните Ви проекти

За периода от средата на юли до средата на октомври 2019 са активни 3 сесии на Национален фонд “Култура”, чрез които можете да финансирате Вашите музикални проекти. Сесиите са профилирани и с различни периоди на реализация и отчет на спечелилите проекти. Необходима е предварителна регистрация в Национален фонд “Култура”. Подробно представяне на условията и допустимите за финансиране разходи в програмите, по които има активни сесии, вижте на http://programs.ncf.bg/bg/programi

Програма “СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА”
Програмата финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. До участие се допускат както културни  организации (включително медии), така и физически лица.

Период за подаване на кандидатури: 27.03.2019 (11:00) – 05.09.2019 (15:00)
Период на реализация на проектите: 15.10.2019 – 30.10.2020
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020
Подробно представяне на програмата вижте и/ или изтеглете от активните бутони на http://programs.ncf.bg/bg/programi 

Програма “МОБИЛНОСТ”
Една от най-популярните и достъпни програми на Национален фонд “Култура” е отворена за културни организации (професионални и непрофесионални) и артисти (професионалисти и любители). Чрез тази програма Фондът финансира транспортните разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми. Активна е сесия IV за годината.

Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 – 10.10.2019
Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 31.03.2019
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.04.2020
Подробно представяне на програмата вижте и/ или изтеглете от активните бутони на http://programs.ncf.bg/bg/programi 

Програма “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
Програмата подкрепя разширяването на контактите, повишаването на квалификацията, професионалните умения и развитието на артисти, културни мениджъри и други типове професионалисти в сферата на изкуствата. До участие се допускат както културни  организации, така и физически лица. Сесия II / 2019 е в две части.

1. КРАТКОСРОЧНИ СЪБИТИЯ
Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 (11:00) – 03.10.2019 (15:00)
Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 30.10.2020
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020

2. ДЪЛГОСРОЧНИ СЪБИТИЯ
Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 (11:00) – 03.10.2019 (15:00)
Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 30.10.2020
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020 

Подробно представяне на програмата за краткосрочни и дългосрочни събития вижте и/ или изтеглете от активните бутони на http://programs.ncf.bg/bg/programi 

Екипът на Българска музикална асоциация е на разположение на своите редовни членове за консултации и съдействие във връзка с подаването на кандидатури за проекти в активните сесии за финансиране на Национален фонд “Култура” по програми “Социално ангажирани изкуства”, “Мобилност” и “Творческо развитие”. 

 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg
X