За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Стартира специална сесия на Социалния фонд на Музикаутор (18.05 – 07.06.2020)

Днес стартира специалната извънредна сесия на Социалния фонд на Музикаутор с бюджет от 100 000 лева. Решението за нея е взето на заседанието на Управителния съвет на сдружението, проведено на 15.05.2020. Най-засегнатите от пандемичната криза членове на Музикаутор ще получат безвъзмездна помощ в размер на 250 лева. Това ще стане с решение на Управителния съвет след приемане на всички заявления и извършване на административна проверка по тях. Оценката на кандидатите ще бъде комплексна и индивидуална спрямо заложените критерии.

Периодът за подаване на заявления за подпомагане е 18 май – 7 юни 2020. Можете да кандидатствате за безвъзмездното подпомагане от Социалния фонд на Музикаутор в извънредната сесия, свързана с пандемията COVID 19, ако:

  • Сте член на Музикаутор минимум 3 години и сте с платен членски внос;
  • Имате генериран приход от авторски възнаграждения за целия период на членството над 360 лева; 
  • Навършена 50-годишна възраст или отговаряте на някой от социалните критерии, посочени по-долу;
  • Не сте предоставяли правата си за управление от независимо дружество за управление на права;
  • Не сте предоставяли директно на трети лица правото да използват произведенията Ви.

Също така е необходимо да отговаряте и на следните финансови изисквания:

  • Действащ трудов договор,  прекратен по време на извънредното положение или по повод на кризата (прилага се документа за прекратяване);
  • Трудов договор, по който временно е преустановена дейността със заповед на работодателя (прилага се копие от заповедта);
  • Граждански договор – ако е прекратен по време на извънредното положение или по повод на кризата (прилага се съответният документ за прекратяване);
  • Пенсия

В Заявлението за социално подпомагане на членове на Музикаутор са посочени и още два типа изисквания: морални критерии и социални критерии.

Членовете на Музикаутор, които отговарят на посочените критерии, посочени в публикуваната току-що информация за подпомагане в специалната сесия на Социалния фонд, изпращат своето подписано и сканирано заявление заедно с копия на приложените документи на имейл violeta_sharlopova@musicautor.org до 7 юни 2020.  Заявленията могат да бъдат подадени и на хартиен носител.

За допълнителна информация относно параметрите и критериите на специалната сесия на Социалния фонд на Музикаутор се обръщайте към екипа на сдружението.

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg