За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Стартира сесия 2021 на Културния фонд на МУЗИКАУТОР

Oчакваната от много колеги сесия 2021 на Културния фонд на МУЗИКАУТОР стартира на 1 май и ще продължи до 30 юни 2021. Заявления, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. Документите се подават само по електронен път на имейл: kulturen_fond@musicautor.org В сесията имат право да участват единствено членове на МУЗИКАУТОР с платен членски внос – за млади автори до 30 години включително не важи изискването за членство в организацията от поне 2 години, но важи условието вече да са нейни членове. Предвиденият общ бюджет на сесия 2021 за млади и утвърдени автори е 170 000 лв.  

В сесията на Културния фонд на МУЗИКАУТОР можете да кандидатствате с: 

 • Проект за финансиране на готови, но неразгласени произведения*
 • Проект за създаване на нови произведения

* „Ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Платен членски внос в Музикаутор;
 • спазени са всички условия по договора, ако вече сте получавали финансиране от Фонда;
 • няма  основания за прекратяване на членство в Музикаутор по чл. 9, ал. 1 от Устава
 • няма основания за изключването Ви от Музикаутор в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Устава
 • не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате;
 • член сте на Музикаутор от минимум две години (този критерий не се отнася за млади автори). 

За да подадете Вашия проект са Ви необходими следните документи:

При проекти за финансиране на готови, но неразгласени произведения, те се прилагат като:  партитура или клавир в .pdf формат; звукозапис, видеозапис или демо запис на произведенията на широкоразпространен формат в линк за споделяне, придружаващ имейла с кандидатурата.

При проекти за създаване на произведения се прилага поне едно вече реализирано произведение (за референция) като партитура или клавир в .pdf формат; звукозапис, видеозапис или демо запис на произведенията на широкоразпространен формат в линк за споделяне, придружаващ имейла с кандидатурата.

Преди да подадете своя проект, внимателно се запознайте със следните допълнителни условия за участие в сесията 2021 на Културния фонд на МУЗИКАУТОР:

 • Бенефициенти по Фонда през 2020 не могат да кандидатстват отново през 2021 и не могат да вземат участие в проекти на други автори;
 • кандидатите за финансиране могат да участват само в един проект на друг кандидат в текущата сесия;
 • всеки автор, който не кандидатства за финансиране със свой проект, може да участва в до два проекта на други кандидати за финансиране;
 • двама или повече автори не могат да участват заедно в повече от един проект в рамките на сесия 2021.

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Заявленията подлежат на формална проверка от администрацията в рамките на минимум 7 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията.
  2. В срок от най-малко 14 дни след приключване на проверката от администрацията проектите ще бъдат оценени от Комисия, съгласно Методика за избор на проекти по фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

Оценките на кандидати, които, считано от 18.06.2017, са отстъпвали правата си с договор или декларация или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при изброените в таблицата начини на използване, се намаляват, както следва: 

 • Излъчване/предаване в радио или телевизионна програма – 40%;
 • Публично изпълнение на публични места – 20%;
 • Публично изпълнение по време на концерти – 40%

Включват се случаите на:
Директно отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или независими дружества за управление на права (НУП), както и отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или на НУП чрез трети лица – издатели, продуценти и др. Оценката се намалява със съответния процент за всеки отделен начин на използване и за всеки отделен ползвател / НУП в рамките на даден вид ползване. 

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ за Културния фонд на МУЗИКАУТОР: 
Правилник за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество” на МУЗИКАУТОР
Общи насоки за кандидатстване от сесия 2020 на Културния фонд на Музикаутор можете да получите във видеото от Уебинар 2: На фокус: Финансова подкрепа за българските творци, част от поредицата “Музикаутор онлайн в помощ на авторите”
За допълнителни въпроси и уточнения: 0700 10 350, 02 980 1035, 0882 49 66 44 в работни дни. Лице за контакт: Ангелина Георгиева

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg