За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

До 20.07.2020 продължава сесията на Културния фонд на МУЗИКАУТОР

С решение на Управителния съвет през 2020 Музикаутор отпусна рекордните 300 000 лв. за финансиране на индивидуални проекти на млади и утвърдени автори през Културния фонд на организацията. Право на участие имат автори, които са членове на Музикаутор не по-малко от 2 години, но това изискване не се отнася за млади автори. 

Можете да кандидатствате с проект за финансиране на готови произведения или с проект за създаване на нови произведения, ако отговаряте на следните условия:

  • Имате платен членски внос в Музикаутор;
  • Спазили сте всички условия по договора, ако вече сте имали финансиране от Фонда;
  • Не са налице основания за прекратяване на членството Ви в Музикаутор по чл. 9, ал. 1  и ал. 3 от Устава на организацията; 
  • Не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате. 

По смисъла на Правилника на Фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество” (известен като Културния фонд) на Музикаутор: 

  • “Ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това;  
  • „Млад автор” е автор до 30-годишна възраст включително, член на Музикаутор.  

Важно е да имате предвид, че бенефициенти на Културния фонд през 2019 не могат да кандидатстват отново през 2020 и не могат да участват в проекти на други автори. Също така е важно да знаете,, че кандидатите за финансиране могат да участват само в един проект на друг кандидат в текущата сесия. Всеки автор, който не кандидатства за финансиране със свой проект, може да участва в до два проекта на други кандидати за финансиране. 

Крайният срок за подаване на заявления е 20 юли 2020 (понеделник). 
Заявления, получени след това, няма да бъдат разглеждани.

Можете да подадете проектните документи по поща, куриер и електронен път. За допълнителни въпроси и уточнения можете да се свържете с Ангелина Георгиева на телефон 0700 10 350 или 0882 49 66 44 в работно време.  Още информация за сесията на Културния фонд, както и необходимите документи за кандидатстване, вижте ТУК

 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg