За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

На 01.05.2019 стартира сесията на Културния фонд на МУЗИКАУТОР

На 1 май 2019 стартира новата сесия за финансиране на индивидуални проекти от Културния фонд на МУЗИКАУТОР. Фондът подкрепя българските автори на музика чрез финансиране на готови и нови произведения. За периода от 2012 до 2018 са осъществени 269 авторски проекта с финансово подпомагане на обща стойност 895 000 лв.  Размерът на сумата в сесия 2019 е до 296 069.20 лв. Решението е взето от Общото събрание на организацията на 01.04.2019.

Право да кандидатстват има само членове на МУЗИКАУТОР

  • с платен членски внос,
  • които в случай, че вече са имали договор за финансова подкрепа, коректно са изпълнили своите задължения;
  • липсват причини за прекратяване на членство или изключване от организацията в съответствие с изискванията на Устава й;
  • не нарушават имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участват;
  • членуват в МУЗИКАУТОР не по-малко от 2 години (този критерий не важи за млади автори до 30 години и дебютанти).

В сесията на Културния фонд за 2019 под никаква форма не могат да участват бенефициенти от сесията за 2018. Кандидатите за финансиране не могат да участват в проекти на други кандидати в текущата сесия. Всеки автор, който не кандидатства за финансиране, може да участва в до два проекта на други кандидати.

Важен аспект в изискванията към кандидатите за финансова подкрепа от Културния фонд са рестрикциите при финансирането на лица, които отстъпват директно авторските си права и/или се отказват от получаване на възнаграждение за излъчване/предаване на негово произведение в радио или телевизионна програма и/или за публично изпълнение по време на концерти.

Документите се подават по поща, куриер, електронен път или лично в офиса на Музикаутор на адрес София 1000, ул. „Будапеща“ 17, ет. 4, имейл:  musicautor_bg@musicautor.org. Телефон за информация: 0700 10 350

Краен срок за подаване на кандидатури: 1 юли 2019. Проекти, постъпили след тази дата, няма да бъдат разглеждани. Още информация и необходимите документи за кандидатстване вижте на сайта на МУЗИКАУТОР 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg