За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Финансиращи програми 2020 Balkan Music Export, World Music Мениджмънт, Градски политики в проекта MOST – резултатите

Вече са известни избраните музиканти, мениджъри и проекти, които чрез музика ще променят в следващите 4 години градската среда в различни градове на Балканите. За първи път в програмите за финансиране на проекта MOST, чиято цел е да поощри развитието и популяризирането на съвременната world музика от Балканите в Европа и по света, участваха и български музиканти. Благодарим на всички колеги, които се включиха активно и представиха своите творчески проекти. Съгласно регламента на трите програми, чиито сесии се проведоха през пролетта, във всяка от тях бяха избрани по 10 артиста / банди, мениджъри, проекти. 

BALKAN MUSIC EXPORT
Журито в тази програма бе в състав: Саймън Броутън – главен редактор на списание Songlines, Осли Сюлеймани – президент на италианската букинг агенция Balkan World Music Management и Балаш Вайер – програмен директор на MOST и Hangvető – съорганизатор и символичен домакин на WOMEX 2020.

А победителите са: 

ГРАДСКИ ПОЛИТИКИ
Журито в програмата бе в състав:  Мартон Мееш – мениджър културни проекти в Европейски столици на културата (ЕСоС) и Дунавски регион, Барна Петрани – основател и ръководител на Pro Progressione, Иван Петрович – президент на Управителния съвет на фондация “Exit” и Катарина Вайнарт – политически съветник в Европейския музикален съвет.

А избраните артисти и градските им проекти са:

 • Никола Баич – Сърбия,
 • Васил Хаджигрудев – България,
 • Анеш Хусанович – Босна и Херцеговина,
 • Изабела Кискаша – Румъния,
 • Рут Колева – България,
 • Деян Михайлович – Сърбия,
 • Стефан Момич – Северна Македония,
 • Александра Павлович – Сърбия,
 • Катарина Пеяк – Сърбия,
 • Милан Врачар – Сърбия

WORLD MUSIC МЕНИДЖМЪНТ
Интересът към тази програма беше най-голям. Затова и журито избра 26 души, сред тях трима представители на България. Кандидатите бяха оценявани от Овидию Дажбог-Мирон – териториален мениджър на Тимишоара 2021 – Европейска столица на културата (Румъния), Кристине Семба – директор на Piranha Arts и Балаш Вайер – програмен директор на MOST и Hangvető – съорганизатор и символичен домакин на WOMEX 2020. 

 • Сабина Бачию – Румъния
 • Андраш Бетленди – Румъния 
 • Марин Бошняк – Босна и Херцеговина
 • Анна Данчев – България
 • Андрис Овидию Флориан – Румъния 
 • Данило Гърбич – Босна и Херцеговина 
 • Анджела Галич – Хърватия
 • Тамаш Хорват – Сърбия 
 • Горяна Йордановска – Северна Македония 
 • Ясна Йовичевич – Черна Гора 
 • Марин Юрчич – Хърватия 
 • Филип Крумеш – Сърбия 
 • Драгана Кузманович – Сърбия 
 • Дубравко Матанчевич – Хърватия
 • Мате Палестрина Мазич – Хърватия
 • Ана Милосавльевич – Северна Македония 
 • Катарина Митич – Сърбия 
 • Киприян Мога – Румъния 
 • Гордана Настевска Манасьеска – Северна Македония 
 • Георги Попов – България 
 • Боян Роберт Пинтер – България 
 • Стефан Саблич – Сърбия
 • Зофия Серда – Сърбия 
 • Анамария Сима – Румъния 
 • Теодора Васильевски – Северна Македония 
 • Милан Врачар – Сърбия 

Поздравления за избраните артисти, мениджъри и проекти! Очаквайте скоро следващите програми за популяризирането на балканската world музика в проекта MOST

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg