За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Първа сесия за 2021 по програма “МОБИЛНОСТ” на НФК

На 18.02.2021 стартира първата за 2021 сесия по програма “МОБИЛНОСТ” на Национален фонд “Култура”. Програмата финансира разходи на професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в национални и локални културни форуми. Сесия 1 е ориентирана към мобилността на артистите в страната ни като ще подкрепя само проекти за пътувания и участия в културни форуми у нас. Чрез тази сесия Национален фонд “Култура” цели да подпомогне запазването на активен контакт между артистите и местната аудитория, както и да бъдат развити и привлечени нови партньорства и/или колаборации с артисти и организации на локално и национално ниво.  Програма “МОБИЛНОСТ” за 2021 е с общ годишен бюджет от 300 000 лв. Максималната сума в първата сесия за вътрешна мобилност на проект е 1000 лв за физически лица и 3500 лв за юридически лица. Бюджет на сесията: 50 000 лв. 

Кандидатстването в сесията е само онлайн чрез електронната система на сайта на НФК. Изисква се предварителна регистрация. В случай, че вече имате регистрация в системата, не е необходимо да се прави нова. 

Срокът за кандидатстване в първата сесия на програма “МОБИЛНОСТ” е 18.02.2021 – 11.03.2021 в 15:00. Документи, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.
Крайният срок за оценка на проектните предложения е 31.03.2021

Период на реализация на проектите: 01.04.2021 – 31.08.2021 *
* Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените срокове по периоди. Всички разходи по проекти, направени извън тези срокове, ще се считат за недопустими.  Срок за отчитане на проектите: 01.09.2021 – 30.09.2021

ЦЕЛИ

 • Популяризиране на традиционни и съвременни форми на култура и изкуство на местно, локално и национално ниво; 
 • проекти за надграждане и обмен на добри практики; 
 • проекти за изграждане на мрежа от контакти в страната; 
 • насърчаване на достъпа до качествени културни продукти в страната; 
 • разнообразяване на културния календар и разширяване на аудиторията. 

ПРИОРИТЕТИ

 • Проекти, избрани за конкретното събитие чрез селекция;
 • проекти за събития, които допринасят за изграждането на нови или задълбочаването на съществуващи културни връзки и партньорства в страната;
 • проекти за събития, които включват интеракция с местна аудитория;
 • проекти, които гарантират нисък риск от разпространение на COVID-19.

ПРАВО да кандидатстват имат: 

 • Всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел;
 • физически лица с местожителство в България;
 • физически лица, представляващи неформални групи артисти (представител е ръководителят на проекта).  

Финансовата подкрепа е само за пътни разходи и нощувки (до 60 лева на нощувка) на участниците в проекта и придвижването на свързаните с проекта инструменти, декори и произведения на изкуството от мястото на пребиваване на артистите до населеното място на участието/ята на събитията. Пълния текст на условията на кандидатствне в Сесия 1 в програма “МОБИЛНОСТ” на НФК вижте ТУК.

При технически проблем изпратете e-mail на: office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg