За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Министерство на културата открива сесията на новата програма ‘МУЗИКА”

Както бе обещано на пресконференцията на 11.05.2020, днес – 19.05.2020 – Министерство на културата стартира 3 нови програми за финансиране на проекти на независими културни организации в направления МУЗИКА, ТЕАТЪР и ТАНЦ. Сесия “Музика” е предназначена за “финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.” Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и които не са на държавна или общинска издръжка.

Общият бюджет за финансиране в програма “МУЗИКА” е 500 000 лева.
Крайният срок за подаване на кандидатури: 18.06.2020 (четвъртък)
Период на реализация на проектите: до 30.04.2021 

Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии:

  1. Наличие на оригинална идея и актуална сценична интерпретация;
  2. Развиване на нови посоки в музикалната практика;
  3. Реализация от творчески екип, в които преобладават артисти на свободна практика;
  4. Социален и културен ефект;
  5. Реализация в алтернативни пространства;
  6. Експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;
  7. Зрителски ресурс и развитие на нови публики. 

Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата. Важните нови аспекти в програмата, а именно подкрепа до пълния размер на бюджета на проекта и до 35% административни разходи са описани в Преходните и заключителните разпоредби на Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в сценичните изкуства 2020.  Напомняме, че периодът на сесията е 19.05.2020 – 18.06.2020, а периодът на реализацията на проектите: до 30.04.2021. 

Пожелаваме успех на всички, които ще кандидатстват по новата програма “МУЗИКА”!

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg