За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Мисия

Българска музикална асоциация е създадена с цел професионалните музиканти у нас от всички жанрове да имат своята представителна организация, която да ги обединява, да изразява позицията им и ги защитава по проблеми, свързани с работата им, в национални и международни проекти и при промени в законодателството.

Като своя мисия Асоциацията вижда възвръщането на престижа на българската култура и професията на музикален артист – изпълнител от всички жанрове.

Асоциацията си поставя за цел да подпомага развитието и популяризирането на българската музика у нас и по света чрез образователни проекти и ползване на най-модерните технологични и комуникационни канали.   

Също толкова важно за нас е запазването на националното ни музикално наследство, което е изправено пред реална опасност да бъде безвъзвратно изгубено.

За да постигне своите цели, Българска музикална асоциация продължава да работи за обединението на музикантите – изпълнители от всички жанрове и гилдии по места,  за изграждането и разширяването на вече съществуващите партньорства със сродни организaции, държавни институции и общински структури в страната.

Асоциацията работи и като медиатор за подобряването на добрата комуникация на музикантите артист – изпълнители с организации и институции у нас, а като следващата стъпка в развитието си и да осъщестява активна международна дейност в партньорски проекти със сродни организации, музикални институции и артист – изпълнители.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg