За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

MK сесия 2021 за подкрепа на фестивали и конкурси за музика и танц

На 19.05.2021 стартира сесия на Министерството на културата за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство. В сесията могат да участват само юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. В случай, че Вашата културна организация не е вписана в регистъра, можете да направите това чрез описаната процедура ТУК.  

Общият бюджет в сесията е 400 000 лева.
Краен срок за подаване на кандидатури: 03.06.2021

ВАЖНО: Една организация може да кандидатства в една сесия с не повече от един проект. Подадени повече от един проект от една организация не се разглеждат. Исканите средства за подпомагане не трябва да превишават 75% от стойността на проекта

Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии: 

  • Фестивали и конкурси с международно и национално значение;
  • наличие на фестивална програма/ наличие на регламент за провеждане на конкурса;
  • устойчивост на фестивала или конкурса във времето;
  • социален и културен ефект;
  • експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;
  • ангажираност на местната власт;
  • зрителски ресурс и развитие на нови публики.

Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор или куриер и се изпращат на e-mail: mc.otdel.music@gmail.com В случаите, в които кандидатстващата организация разполага с универсален електронен подпис, документите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис на същия e-maimc.otdel.music@gmail.com. Телефони за допълнителна информация: 02/ 94 00 873 и 02/ 94 00 963 

Необходимия формуляр и правилата за участие можете да изтеглите ТУК (линковете са най-отдолу в публикацията)  

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg