За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Лаборатория за творчески иновации 2024 (Creative Innovation Lab)

„Лаборатория за творчески иновации“ цели да стимулира професионалисти от творческите и културни сектори да проектират и тестват иновативни дигитални решения, които да носят дългосрочно положително въздействие върху съвкупност от културни и творчески сектори. Тази отворена покана ще улесни създаването на дигитални инструменти, модели и методологии, които са приложими за аудиовизуалния сектор, както и за поне един допълнителен творчески или културен сектор.

Целта на отворената покана е да подпомогне конкурентоспособността, сътрудничеството, разпространението, видимостта, разнообразието и увеличаването на публиките в различните сектори. Финансирането е предназначено за организации в сферата на аудиовизуалните изкуства, културните и творческите сектори. За да кандидатстват, организациите трябва да бъдат правен субект в една от страните, участващи в подпрограма „МЕДИА“ на „Творческа Европа“.

Общият бюджет на програмата е на стойност 7.482.102 евро. Няма ограничение относно максималната стойност на финансиране за индивидуален проект, но безвъзмездната помощ не трябва да надвишава 60% от цялостния проектен бюджет. Останалите 40% са собствено финансиране.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 25 април 2024, 17:00 ч. чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук. Детайлна информация относно критериите за допустимост и финансирането може да откриете и в официалния документ на конкурса.

За повече информация относно критериите за участие, моля посетете официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала тук.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg