За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Проф. Христо Йоцов: “Апелирам за активност и сплотеност, за да спечелим този драматичен мач!”

Колеги, както вече повечето от вас знаят, в момента Българска музикална асоциация активно участва в преговорите с Министерство на културата в лицето на г-н Банов. Правим абсолютно всички необходими стъпки от наша страна така, че музикантите от свободния сектор да получат адекватна подкрепа и компенсация за загубите, които търпят в тази безпрецедентна криза с неясен край и дължина. БМА е единствената организация, която официално представлява съсловието ни в тези много тежки преговори! 

От ключова важност е да можем да представим реална и актуална картина на финансовите и нефинансовите загуби, които независимият музикален сектор търпи в момента. От името на Управителният съвет на БМА и от свое име апелирам към всички колеги, които не са попълнили анкетата, да се включат в това уникално проучване, което се прави за първи път изобщо в страната ни! Както можете да видите в анализа на първия му етап на сайта на БМА, данните за доходи, които съществуват като въпроси, са строго конфиденциални, а личните Ви данни – защитени съгласно всички законови изисквания на българското и европейското законодателство.

Благодарим на 900-те колеги от всички изкуства, които вече се включиха в анкетата! Целта ни е да достигнем стандарта на национално представително социологическо проучване с участващи 1019 души. A активността именно на нас – музикантите – е особено важна. Нашата гилдия е най-голямата в независимия културен сектор, колеги. Да го докажем! Огромната част от попълнилите анкетата музиканти са от София, а за да има по-пълна и реална оценка, молим колегите от всички градове, независимо от мащабите на културна дейност, да се присъединят към нашите усилия!  

За да получим адекватна подкрепа от държавата, за да участваме в този мач, ние трябва да имаме солидни доводи. А за да можем да се борим за справедлив и пропорционален на загубите ни бюджет е важно да съберем максимален обем информация за понесените щети. Уточнявам: реални щети, които при необходимост можем да докажем с документи! Българска музикална асоциация прави всички усилия за защитата както на своите членове, така и на всички музиканти в България! Нека бъдем активни и сплотени, защото това ни касае драматично! 

Бъдете здрави! 

Проф. Христо Йоцов
Председател на Управителния съвет на БМА

  • Анкетата можете да попълните тук
  • Петицията подпишете тук 
За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg