За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Заплащане на годишен членски внос в БМА

За максимално улеснение на членовете на Българска музикална асоциация, които искат да заплатят годишния членски внос от 10 (десет) лева, ето начините, по които можете да направите това:

ПЛАЩАНЕ ONLINE
СТЪПКА 1

Преди да извършите плащане, проверете какъв е статутът Ви в Асоциацията чрез линка за проверка на членство.  За да получите необходимата информация, попълнете полето за и-мейл и отбележете в полето своето съгласие с Условията за ползване и Устава на Българска музикална асоциация и натиснете бутона “Напред”. Използвайте мейла, който е посочен за контакт в кандидатурата Ви и е запазен като информация в регистъра на Асоциацията за връзка с Вас.

СТЪПКА 2

Ако системата показва, че дължите членски внос за настоящата и/или предходни години, и искате да извършите плащането online, натиснете бутона “Плащане” до съответната година, за която искате да платите.

СТЪПКА 3 

Можете да изберете начина, по който искате да платите членския си внос за настоящата година online, от следните показани опции:

  • През системата на PayPal. За да извършите плащането е необходимо да имате личен акаунт. В случай, че избирате този инструмент дължимият годишен членски внос е в размер на 6 (шест) евро;
  • Директно в системата на ePay.bg през Вашия личен акаунт в нея
  • По банков път по сметката на Българска музикална асоциация в Пощенска банка. В случай, че избирате този вариант на плащане, свържете се с екипа ни, за да получите необходимите данни.


ДРУГИ НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС

Преди да извършите плащане, проверете какъв е статутът Ви в Асоциацията чрез линка за проверка. За да получите необходимата информация, попълнете полето за и-мейл. Използвайте мейла, който е посочен за контакт в кандидатурата Ви и е запазен като информация в регистъра на Асоциацията за връзка с Вас.

Можете да заплатите членския си внос по банков път на IBAN-a: BG17BPBI79401074930501 в Пощенска банка. В основание за плащане задължително пишете годините, за които плащате.

Бихте могли и да дойдете на място в офиса на Българска музикална асоциация на адрес: София 1000, ул. “Ген. Гурко” 70, ет.3, ап. 9 след предварителна уговорка на служебен тел. 0878739555 или members@bgma.bg 

Екипът ни е на Ваше разположение за допълнителни въпроси и уточнения.

Напомняме на нашите настоящи и бъдещи членове, че съгласно действащия Устав на БМА:

Задължения на членовете на Сдружението
Чл.16. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членовете на Сдружението са длъжни:

  1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да спазват Устава на Сдружението;
  2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да плащат ежегодно на една вноска в касата на Сдружението, по банков път или с извършване на онлайн плащане определения от ОС членски внос. Срокът за внасянето на членския внос е до 20 число на първия месец от настоящата годината или в 10-дневен срок след приемането на нов член.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) При неплащане на членския внос за период от една година съответният член на Сдружението може да загуби своето право на глас в ОС. Този факт се удостоверява с решение на Управителния съвет.

Прекратяване на членство (Изменен с решение на ОС от 13.09.2018г.)
Чл.18. (1). Членството в Сдружението се прекратява:
5. (Нова с реш. на ОС от 22.05.2017г.) при неплащане на членски внос за период от 3 (три) поредни години. Прекратяването на членството по тази точка става с решение на УС.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg