За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9

История

Българска музикална асоциация е учредена и регистрирана през юни 2012 г. от 49 музиканти. Днес членовете на асоциацията вече са близо 500. За петте години на съществуване организацията успява да наложи името си като най-дейната и енергична обединителна музикална структура в България.

През 2014/2015 г. беше извършена първата обиколка на България с цел установяване на контакт и разширяването на представителността на БМА в основните 18 града на България. Проведени бяха срещи с представители на всички музикални гилдии и секции, ансамбли и оркестри, както и с културните институти по места и общинските ръководства, чиято дейност е свързана с културата.

Изградени са стабилни партньорства с организациите за колективно управление на права Мюзикаутор и Профон, както и с Общините в големите градове у нас.

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
X