За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Членство в ЕМС

След процедура на одобрение, продължила близо 5 месеца, считано от февруари 2020 Българска музикална асоциация е приета за редовен член на Европейския музикален съвет (European Music Council) като единствената професионална музикантска организация, която представлява страната ни.  С участието си в ЕМС БМА автоматично става и член на Международния музикален съвет (International Music Council), като по този начин поставя Асоциацията на световната карта на неправителствените организации на професионалните музиканти.

Европейският музикален съвет е основан през 1972 като регионална структура на Международния музикален съвет. Световната организация за музика е създадена още през 1949 по искане на тогавашния генерален директор на UNESCO мексиканският писател и политик Хайме Торес Бодет като неправителствен консултативен орган към Агенцията по музикални въпроси. Първоначално секретариатът на Европейския музикален съвет е разположен в гр. Арау, Швейцария, но през 2000 е преместен в Бон, Германия. Днес ЕМС е международна неправителствена организация, чиято дейност е посветена на популяризирането и развитието на всички жанрове и стилове музика в Европа. Това е мрежа, която популяризира и подкрепя дейности, свързани с музиката, на представители както на националните музикални съвети, така и на европейските мрежи, участващи в областта на музикалното образование, създаване, изпълнение, участие, продукция и наследство.

Европейският музикален съвет е основен партньор на Европейската комисия в разработването на секторни политики на Европейския съюз като страна в преговорите по различни казуси, касаещи музиката и музикалната индустрия на Стария континент.  EMC допринася за по-доброто взаимно разбиране между музикантите и различните култури като насърчава правото на съвместното им съществуване. Съветът предоставя изключителна добавена стойност на членовете си чрез анализи на средата, в която работят музикантите, развитието на политики в сферата; изграждане на капацитет и обмен на знания, както и създаване на възможности за работа в мрежа и извън музикалния сектор на международна платформа.

Целите на организацията в подкрепа на музикантите от всички жанрове в Европа:

 • Активизиране на музикалния сектор
  Европейският музикален съвет изразява нуждите и интересите на музикалния сектор, като обединява представители на европейските музикални мрежи и организации от всички области. Притежава необходимия опит и знания, за да действа като консултант и да допринася за развитието на политиките, свързани с музиката и културата. EMC е влиятелен консултативен орган при вземането на политически решения, когато става въпрос за обсъждане на музиката и нейното въздействие на общоевропейско ниво.
 • Укрепване на музикалния сектор
  EMC подпомага дейността на европейските музикални организации като им предоставя практически знания и опит, укрепва техните компетенции и капацитет, дава възможност за работа в мрежа и по този начин допринася за професионализацията и конкурентоспособността на музикалния сектор.
 • Свързване – в рамките на и извън музикалния сектор
  Европейският музикален съвет способства за по-активната комуникация и подкрепя обмена на информация между играчите в рамките на европейския музикален сектор. Той насърчава сътрудничеството между участниците в него и извън него чрез иницииране и улесняване на съвместни дейности и партньорства. Така ЕМС допринася за синергията и интернационализиране на музикалния сектор в Европа.

Ползите за Българска музикална асоциация и нашите членове:

 • Като член на ЕМС Асоциацията има достъп до информация, консултации и ноу хау от всички подобни национални организации в Европа. Нещо, което е изключително необходимо, за да работим в правилна посока за подобряването на средата за работа и развитие на музикантите;
 • Чрез членството си в ЕМА БМА има директен достъп до влияние върху Европейската комисия относно политиките, възможностите и програмите за финансиране на музикални проекти;
 • Членството ни в ЕМС ни дава възможност чрез комуникационните канали на Съвета да се обръщаме директно към Европейската комисия по проблемите на музикалните изпълнители в различните жанрове, за които трудно намираме гласност поради нежеланието на националните институции за съдействие. Така имаме реалния шанс за европейски натиск върху нашите институции при разрешаването на конкретни казуси на музикалните изпълнители в България;
 • Конкретните ползи за нашите членове: достъп до информация, която своевременно ще подаваме към тях, за различни творчески и финансови възможности: за колаборации с артисти от други страни; за участия в програми и проекти на сродните ни организации в Европа.

Текстът на писмото, удостоверяващо приемането на Българска музикална асоциация в Европейския музикален съветможете да видите тук.

Информацията, свързана с дейността на ЕМС чрез БМА, можете да следите в секция “Новини” на сайта ни.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg