За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Документи от Общи събрания на БМА

Протокол от Общо събрание на БМА на 08.03.2022

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 08.03.2022

Протокол от Общо събрание на БМА на 23.11.2021

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 23.11.2021

Протокол от Общо събрание на БМА на 12.05.2021

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 12.05.2021

Предварителни документи за Общо събрание на БМА на 12.05.2021

Протокол от Общо събрание на БМА на 03.12.2019

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 03.12.2019

Протокол от Общо събрание на БМА на 20.02.2019

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 20.02.2019

Протокол от Общо събрание на БМА на 13.09.2018

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 13.09.2018

Протокол от Общо събрание на БМА на 21.02.2018

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 21.02.2018

Протокол от Общо събрание на БМА на 22.05.2017

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 22.05.2017

Протокол от Общо събрание на БМА на 27.11.2016

Предложения за промени в Устава на БМА на 27.11.2016

Покана за редовно Общо събрание на 27.11.2016

Протокол от Общо събрание на БМА на 15.05.2015

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 15.05.2015

Документи за редовно Общо събрание на БМА на 15.05.2015

Протокол от извънредно Общо събрание на БМА на 19.10.2014

Покана за извънредно Общо събрание на БМА на 19.10.2014

Протокол от редовно Общо събрание на БМА на 21.05.2014

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 21.05.2014

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 30.05.2013

Документи за редовно Общо събрание на БМА на 30.05.2013

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg