За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

“Творческа Европа” – финансиране на иновативни форми за обучение и квалификация на млади музиканти

“Музиката движи Европа” – това е посланието на сесията на програма “Творческа Европа” за повишаване на европейското музикално многообразие и търсене на иновативни форми на квалификация и обучение за млади таланти и професионалисти в сферата на музиката.

Целта на тази покана към колегите във всички страни на Европейския съюз е да бъдат открити и подкрепени чрез финансиране от “Творческа Европа” поне 10 иновативни и устойчиви пилотни програми за обучение на млади музиканти и професионалисти в музикалния сектор. Ключово при одобрението на проектите ще бъде европейското измерение т.е. полезността и приложимостта на пилотните модели на обучения и квалификационни форми за всички музиканти в рамките на Съюза с цел повишаването на професионализма в сферата.

Уроците, които следва да бъдат научени от тези предложения за пилотно обучение, трябва да подобрят капацитета на музикалния сектор в Европа и да допринесат за неговата професионализация. Резултатите от успешните проекти ще бъдат взети предвид в интегрирана стратегия за музикална подкрепа за следващото поколение програми за финансиране на”Творческа Европа” след 2020. Целта на новата стратегия е да насърчи европейското многообразие и талант, конкурентоспособността на сектора, както и  разширяване на достъпа на  всички граждани в Съюза до музиката във цялото й многообразие.

Краен срок за подаване на документите: 31 октомври 2019 до 12.00 ч. в Брюксел, Белгия (13.00 българско време) 

Необходимите документи за участие в програмата вижте тук.

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg
X