За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Анализ на анкета “Независим културен сектор в България – март 2020”

По-малко от 24 часа след приключването на първия етап на провеждането на анкетата “Независим културен сектор в България – март 2020” публикуваме анализа на получените данни от 22-24 март 2020, направен от гл. ас. Нели Стоева – Софийски университет.

Благодарим на всички 496 колеги, които проявиха изключителна активност в рамките на 48 часа от 22.03.2020 до 24.03.2020 в 18.00 и попълниха въпросника. Анализът ще разсее притесненията на част от музикантите и колегите от други изкуства, които те изразиха във връзка със защитата на личните им данни. При провеждането на анкетата “Независим културен сектор в България – март 2020” са спазени всички законови изисквания за защита на личните данни. 

Вторият етап на анкетата “Независим културен сектор в България – март 2020” вече стартира и ще продължи до 29.03.2020 включително. Целта ни е да достигнем стандарта на национално представително социологическо проучване с участващи 1019 души. По този начин независимият културен сектор като цяло и особено независимият музикален сектор ще разполага с неоспорим набор от аргументи в преговорите с оторизираните държавни институции – Министерство на културата, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалните грижи. Колеги, призоваваме тези от вас, които все още не са попълнили анкетата, направете го. Битката ни е за спасяването на нашия сектор в българската култура!  

  • Анкетата можете да попълните тук
  • Петицията подпишете тук 

Изводите от анализа на първия етап от провеждането на анкетата, които виждате в детайли в прикачения файл, са изключително ценни и красноречиви. Най-важният от тях е, че всички ние – колегите от музикално-сценичните изкуства и особено музикантите – проявяваме сплотеност и активност, невиждана до този момент. Имаме единствен, ключов за самото ни съществуване шанс да поставим своите искания за спешни мерки за подкрепа на сектора ни не само в пожелателен аспект, а в комбинация с точни, актуални цифри за конкретните загуби, които търпи българската култура. И да покажем, че музикантската гилдия е най-многобройна и може да е единна. 

Получените данни показват сериозността на щетите в независимия музикален сектор и в независимия културен сектор като цяло. Също така те показват ясните насоки за действие, които вече бяха съобщени във второто, внесено от Инициативната група с участието на БМА, писмо: 

  1. Създаване на социален фонд, който да подкрепи спешно независимите български творци, пряко засегнати от въвеждането на извънредната ситуация. Това са работещи професионалисти, които вследствие решението на българското правителство са възпрепятствани да упражняват професията си и съответно да получават доходи. Тази мярка е от жизнена необходимост и предприемането ѝ следва да е незабавно.Това трябва да бъдат допълнителни средства, които българското правителство да осигури от националния бюджет за борба с последствията от COVID-19. 
  2. Създаване на структурен фонд, който да гарантира устойчивостта на организациите от независимата творческа сцена, като подкрепя частично преките разходи за тяхното съществуване. Тази мярка съществува в страните членки на ЕС и без ситуация на криза. Това е основна разлика между ситуацията в България и ЕС. 
  3. Настояваме за приемането на своевременни мерки, които да гарантират равнопоставеност между държавния и независимия културен сектор. Това ще осигури не само оцеляването и на двата типа културни организации в сегашната криза, но и устойчивостта им и развитието им  в бъдеще, основано на свободна конкуренция, която да се базира на качеството на културния продукт, достъпа на публиката до разнообразно културно съдържание и мотивиране към партньорства. 

Също така напомняме, че продължава събирането на подписите в петицията, която подкрепя исканията ни за спешни мерки за защита на независимия музикален / културен сектор в България. Не се колебайте да я подпишете! Предварително благодарим!  


Инициативна група
Веселин Димов – “АСТ Асоциация за свободен театър”
Проф. Христо Йоцов – “Българска музикална асоциация”
Весела Кондакова – “Българска музикална асоциация”
Атанас Маев, Живко Желязков, Милена Виденова, Изабел Миткова – “Derida Dance Center”/ Фондация “Арт Линк”
Гергана Димитрова – “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни”
Калина Вагенщайн – Фондация “Арт Офис”
Петър Тодоров – Фондация “За Родопите”
Асен Асенов – Фондация “ЕДНО за култура и изкуства”
Стефан А. Щерев – Фондация “Информбюро”
Вили Прагер – Фондация “Брейн Стор Проджект”
Димитър Стефанов – Фондация “Театър Корсар”
Юлия Коларова – актриса на свободна практика
Мария Банова – “Арт ленд”
Маргарита Петрова – артист на свободна практика
Веселка Кунчева – артист на свободна практика
Пламен Георгиев и Елена Пападопова – Фондация “Жар театър-изкуство-култура”
Жана Пенчева, Александар Георгиев – сдружение “Гараж Колектив”
Илия Виделинов – артист на свободна практика
Сдружение “Седем АКТ”
Мартин Ноев – Фондация “Ателие Пластелин”

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg