За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА започна издаването на служебни удостоверения за членство в организацията

Българска музикална асоциация започна издаването на служебни удостоверния, необходими при издаването на работни визи на български професионални музиканти при кандидатстване за временни или постоянни позиции в Европейския съюз, Швейцария и други европейски страни. Екипът на Асоциацията изработи образец на специално удостоверение, което отговаря на изискванията на посолствата на страните от Европейския съюз и европейските държави извън Съюза. Документът се издава с цел улесняване на процедурата за получаване на работна виза като професионален музикант. Удостоверението се издава само на членове на Българска музикална асоциация и може да служи на приносителя единствено за посочената от него държава, в която кандидатства за работна виза. Образецът на удостоверението, издавано от Българска музикална асоциация, е представен и заверен в Министерство на външните работи на Република България. Административната такса за издаването на удостоверението е 20 (двадесет) лева, платими в брой или по банков път по сметката на Асоциацията. Срокът за издаване на документът е 3 (три) календарни дни.

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg