За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Становище на БМА относно временното спиране на гласуването в конкурса “Пролет” на БНР

Поради назряващото силно напрежение относно временното спиране на гласуването в конкурса “Пролет” на БНР, оповестено с изявление на генералния директор на обществената медия г-н Андон Балтаков в четвъртък, 22.04.2021, и получени сигнали от членове на нашата организация, Българска музикална асоциация изразява следното становище за създалата се ситуация:

Констатираните в изявлението на г-н Андон Балтаков нарушения на Регламента на престижния конкурс за българска поп и рок песен “Пролет”, както и “други вътрешно-организационни пропуски, като създаване на оперативни комисии, чийто мандат и правомощия не се санкционирани по надлежния ред, установен в БНР”, хвърлят сянка върху 52-годишната история и безспорен престиж на музикалното събитие. Решаването на тези вътрешно – организационни казуси в никакъв случай не трябва да става за сметка на вече класираните от уважаваното жури нови песни, създадени и представени за участие от българските музиканти в съответствие с действащия Регламент на конкурса “Пролет”. 

Във всеки конкурс има победители, финалисти и отпаднали участници. В това е самата му същност. Максималната прозрачност и в предварителната фаза на конкурса е в интерес на всички – на нас, музикантите, на публиката, на обществената медия и на самия конкурс, който има изключително важни функции за популяризирането на новите български поп и рок песни. Не е необходимо да изброяваме колко много хитове от изминалите 50 години са прозвучали за първи път именно в рамките на конкурса “Пролет” на БНР.  Българска музикална асоциация от години апелира за изясняване на Регламента на конкурса и прозрачност на процеса и методите за селекция и класиране на участниците.

В случай, че ръководството на Българското национално радио прецени, че е необходимо да бъдат направени корекции в начина на провеждане или да бъде изготвен изцяло нов регламент на конкурса в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство и добри практики, предлагаме това да стане в прозрачно обсъждане с широко участие на музикантската поп и рок гилдия в страната ни. В неговите рамки да бъдат изяснени и точно формулирани всички аспекти на очакванията към кандидатстващите песни. 

Българска музикална асоциация не заема и никога няма да заеме страна, различна от тази, която защитава интересите на музикалната гилдия и изпълнители у нас. Поради тази причина екипът на организацията е в процес на усилена комуникация с БНР, изисквайки спазване на срока за изясняване на ситуацията посочен в изявлението на г-н Балтаков, а именно 30.04.2021, с цел постигане на яснота и прозрачност в регламента и процеса на оценяване в конкурса, без това да нарушава интересите на нашите колеги, които вече са класирани и обявени за финалисти в конкурса.

Готови сме да окажем максимално съдействие на нашите членове, които са класирани за участие, както и на ръководството на Българското национално радио, за да може казусът да бъде решен максимално бързо, интересът на участниците и класираните да не бъде нарушен, а конкурсът “Пролет” да продължи да дава път на новата качествена българска музика, сътворена от нашите музиканти и текстописци, за радост на огромната аудитория на престижната ни обществена медия.  

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg