За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Сесия на Министерство на културата за създаване на спектакли и концерти в областта на сценичните изкуства

Министерството на културата обяви сесии за финансова подкрепа за създаване на спектакли и концерти в областта на музикалното, театралното и танцовото изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в съответните области и които не са държавни или общински културни институти.

Срокът за подаване на документи е до 9 май включително.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Сумите за финансиране на проектите са, както следва: 

  • 200 000 лв. за танцовото изкуство; 
  • 300 000 лв. за театралното изкуство; 
  • 300 000 лв. за музикалното изкуство. 

Сумите са определени спрямо бюджета от 2022 г., тъй като към момента няма приет Закон за държавния бюджет за 2023 г.

Конкурсната процедура се провежда съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020, Заповед № РД09-615/25.08.2020 г., Заповед № РД09-453/28.05.2021 г. и Заповед № РД09-473/ 02.06.2021 г., публикувани, заедно с формуляра за кандидатстване и формата на бюджет в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти.

Повече информация за конкурсната процедура можете да получите от сайта на Министерство на културата ТУК.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg