За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Представяне на изследването “ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС НА МУЗИКАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2008-2020 г.”

Българската музикална асоциация и Обсерватория по икономика на културата ще представят на 29 ноември 2022 г. от 11.00 ч. в сградата на КНСБ на пл. Македония 1, Конгресен център „Глобус“, зала „Азия“  изследването “ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС НА МУЗИКАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2008-2020 г.”

Ще бъдат представени основни показатели за икономическата значимост на музикалната индустрия – добавена стойност по факторни разходи, заети, наети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции, средно брутно възнаграждение на заетите в музикалната индустрия, както и внос/износ на стоки и услуги в този сектор. Резултатите са съпоставими в сравнителен анализ със страните-членки на ЕС. Изследването е основа за създаването на културни политики с дългосрочна визия. Показателите за последната година от изследването (2020 г.) очертават икономическото въздействие на COVID-19 върху музикалната индустрия. Данните ще се използват и за създаване на политики и инструменти за тяхното осъществяване в новата пост-COVID реалност. Ще бъдат представени конкретни предложения в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект, които преформулират ролята на държавата и пазара за устойчивото развитие на музикалната индустрия в една нова реалност.
Икономическият принос на музикалната индустрия е част от съвместно изследване на Обсерватория по икономика на културата и Столична община: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ ЗА ПЕРИОДА 2008-2020 г.
За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg