За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НФК стартира програмата „Социално ангажирани изкуства“

Програмата подкрепя проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области и прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg.

Важно! Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените в договора срокове. Всички разходи по проекти, направени извън срока на реализация на проекта, ще се смятат за недопустими и няма да бъдат зачитани.

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на tech.support@ncf.bg

***

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 15.08.2022 г. до 20.09.2022 г., 15:00 ч.
Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 13.09.2022 г.

Индикативни срокове на програмата:

  • Краен срок за подаване на кандидатури: 20.09.2022 г., 15:00 ч.;
  • Обявяване на резултати: 20.11.2022 г.;
  • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
  • Времеви обхват на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г.
***
Програмата се реализира в два модула:
  • Модул „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ – насочен е към организации, работещи активно в сферата на изкуствата и индивидуални артисти, чиито творчески продукции са тематично обвързани и адресират актуални социални проблеми. Насочването на публични ресурси към такъв тип дейности има за основна цел да привлече дългосрочно вниманието на широката общественост по конкретен проблем със социален характер, поради което е важно всички кандидати да предлагат съдържанието и събитията си със свободен достъп и при възможност да планират интеракция или мониторинг на достигнатата аудитория.
  • Модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение“ – насочен е към проекти от всички области на изкуството и културата, които включват завършен дейностен план за въвличане в креативни процеси/ прилагане на креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. Насочването на публични ресурси към такъв тип дейности има за основна цел да създаде дългосрочна връзка между артисти и представители на различните общности и групи и да генерира позитивна промяна в нагласите на обществото.
  • Максималният размер на финансиране на проект е 30 000 лв. за юридическо лице и 15 000 лв. за самоосигуряващо се физическо лице. Общият бюджет на програмата и за двата модула е 1 000 000 лв.

Допълнително информация относно процедурите по кандидатстване и необходимите документи по всяка програма можете да намерите ТУК или на сайта на НФК.

Важно! В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата. За останалите 20% от стойността на целия проект следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства (декларация в свободен текст, извлечение от банкова сметка на кандидатстващата организация), осигурени от друг източник средства (писмо за партньорство, за спонсорство), нефинансов принос от партньор (писмо от партньор за осигуряване на зала, техника, транспорт и др.) или декларация в свободен текст, че кандидатът ще осигури самоучастие за тази сума и в какво ще се изрази самоучастието (собствени артистични костюми, финансиране на звукозапис, личен труд, пространство, техника и др.). В случай, че проектът е до 15 000 лева, но предвижда собствен принос, следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства, както е описано по-горе.

За въпроси и уточнения ползвайте новите контакти на НФК:

Екип „Програми и проекти”

Екип „Деловодство и архив”

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg