За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Конкретни предложения за подобряване на музикалния сектор представиха от Обсерваторията по икономика на културата

Конкретни предложения за предефиниране на ролята на държавата и пазара за устойчиво развитие на музикалния сектор бяха дадени от Обсерватория по икономика на културата по време на представянето на резултатите от изследването Икономически принос на музикалната индустрия за периода 2008 – 2020 г.

Събитието се организира съвместно с Българска музикална асоциация в зала Азия на Конгресен център Глобус, където присъстваха представители на Министерство на културата, Народното събрание, Сдружение на общините, ПРОФОН, Музикаутор, БАМП, Съюза на българските музикални и танцови дейци, звукозаписни компании и музиканти. То е част от инициативата на Българска музикална асоциация за картографиране на музикалния сектор, което да подобри информационното осигуряване и да подпомогне изготвянето на ефективни културни политики и финансиращи инструменти. 

В изследването са засегнати следните подпазари на музикалната индустрия: възпроизвеждане на записани носители, производство на музикални инструменти, търговия на дребно с аудио и видео записи, и звукозаписване и издаване на музика. В него Обсерваторията отчита ръст на добавената стойност по факторни разходи на изкуства, културни и творчески индустрии, културно наследство и културен туризъм за България от 5,67% за 2020 г. спрямо 4,09% за 2008 г., когато също е бил период на криза. Но същевременно, като тревожен извод беше подчертан факта, че през 2020 г. добавената стойност на сектора е 18 200 000 лв., което е с около 4,5 милиона лева по-малко в сравнение с 2019 г. Това са реалните последствия от пандемията, уточни д-р Диана Андреева-Попйорданова и затова е необходимо да насочим действията си към формулиране на бъдещи политики в сферата на културата и в частност в музикалния сектор, които целят възстановяването му.

Статистическа рамка за разделяне на кодовете, в които музикалната индустрия има дейности, създаване на регистри с липсваща информация за музикалната индустрия, годишен доклад на сектора, обособяване на програма “Музикална индустрия” към Национален фонд култура и адаптиране на конкурсните процедури към ОП “Иновации и конкурентоспособност” към сектора са част от предложените мерки. С тях музикалния сектор ще може по-плавно да излезе от Covid кризата и да премине към по-устойчиво развитие.

Икономическият принос на музикалната индустрия 2008 – 2020 г. е част от съвместно изследване на Обсерватория по икономика на културата и Столична община Икономически принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм за периода 2008 – 2020 г. Предстоят още представяния на резултатите от изследването по сектори, след което то ще бъде публикувано с цел да се премине към следващи по-конкретни действия. 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg