За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

ЕMC с проучване на щетите от  COVID 19 в музикалния сектор в Европа

Пандемията от коронавируса се разпространява в световен мащаб като засяга все по-тежко обществения, културния и социалния живот. Ударът, който карантинните мерки и затварянето на границите нанасят на културата, е особено тежък. Музикалният сектор вече е силно засегнат и ще продължи да изпитва отрицателните последици от предприетите стъпки за предотвратяване на по-нататъшно разпространение на вируса от правителствата в Европа. Важната мярка за защита на здравето и безопасността на населението от официалните власти води до масово отменяне на музикални събития като концерти, работилници, конференции, фестивали, уроци по музика, музикална продукция и много други. Икономическите и социалните последици от тези анулирания ще имат негативен ефект върху музикалния пейзаж в Европа, който се състои от много малки предприятия и широк спектър от музиканти и композитори на свободна практика, които вече са изправени пред сериозни заплахи за тяхното съществуване и дори житейско оцеляване. 

Европейският музикален съвет призовава всички музиканти и особено колегите в независимия сектор да се включат в спешното мащабно проучване, стартирало на 13.03.2020, за щетите, които ситуацията с COVID 19 ни нанася. Поради уязвимостта на сектора, мерките в негова подкрепа трябва да бъдат предприети бързо и по небюрократичен начин, за да се предотвратят финансови загуби и банкрут както на физически лица, така и на организации от всякакъв мащаб. Проучването на ЕМС е чрез анкета с 10 въпроса и търси информация в страните, представени в него, за начина, по който всеки от музикантите оценява за себе си щетите, които нанася извънредната ситуация. Чрез БМА музикалният сектор в България има шанса още в самото начало на подготовката на компенсаторните мерки да заяви и необходимостта от подкрепа за нас като част от културната политика на Европейската комисия. Това зависи единствено и изцяло от нашата активност в момента, както и от възможно най-големия брой участващи в проучването колеги.  

Анкетата на Европейския музикален съвет вижте тук. 10-те кратки въпроса са на английски език като можете да ползвате при необходимост Google Translate. В самата анкета попълвайте отговорите само на английски език. Бъдете максимално активни, колеги!

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg