За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА Бюлетин Август

БМА на WOMEX 2022

Както всяка година Българска музикална асоциация ще участва в 22-рото издание на международния фестивал за уърлд и електронна музика WOMEX 2022, което ще се проведе в Лисабон, Португалия от 17 до 23 октомври 2022 г. За целта подготвяме специално оборудван щанд, където нашите членове, които са заявили участие, да могат да представят лично своята музика и проектите, по които работят, пред водещи професионалисти в бранша от цял свят. Екипът на Българска музикална асоциация ще предоставя консултации на място относно ключови културни организации, фестивали и професионалисти. За първи път тази година, по инициатива на БМА, се обединяваме с други изложители от централна и източна Европа, където ще обособим голяма регионална зона с различна програма и представяния.

Голямо признание за България и българската етно музика засвидетелстваха и от организаторите на WOMEX 2022. Виртуозът на кларинета и сватбената музика Иво Папазов – Ибряма е тазгодишният носител на голямата награда. Заради неподражаемия си стил и упоритостта си да утвърди своята музика на световната сцена, за всеотдайността си към развитието на тракийската и турско-ромската музика в България и за чистото си, изпълнено със страст майсторство на кларинет, Иво Папазов е определен за тазгодишния носител на наградата WOMEX 2022 Artist Award. По време на заключителната церемония на фестивала, която ще се състои на 23 октомври, световноизвестният изпълнител и неговият оркестър ще изнесат концерт в 125-годишната сграда на общинския театър Сао Луиз в Лисабон, Португалия.

За първи път в рамките на WOMEX ще има Balkan MOST сцена по линия на международния проект за музика от югоизточна Европа – MOST, в който Българска музикална асоциация е една от партньорските организации. От българска страна в шоукейс програмата на WOMEX 2022 и като един от финалистите по този проект ще участва и група Оратница. Групата е създадена през 2009 г., а името идва от народния обичай “Оратница”, изпълняван преди Сирни Заговезни. Музиката им е изцяло акустична и представлява смес от български фолклор с елементи от съвременните музикални стилове като дъбстеп, дръм енд бейс и хип-хоп.

WOMEX 2022 е най-голямото международно професионално изложение и шоукейс за жанровете на уърлд музиката в света и най-голямата среща на музиканти на глобалната музикална сцена. Събитието включва конферентна програма, търговско изложение, филмова програма и шоукейс фестивал. 22-то издание ще събере повече от 2600 професионалисти и над 260 артисти и отново ще се превърне в най-голямата музикална платформа за обмен на контакти, информация и най-новите музикални продукти от цял свят.

Европейската джаз конференция ще се проведе от 22 до 25 септември в София

  Тази година София ще бъде домакин на Европейската джаз конференция, която ще се проведе от 22 до 25 септември в Националния дворец на културата.

Тя се организира съвместно от Европейската джаз мрежа (EJN) и Фондация A to Z, която ръководи фестивала A to JazZ. Подкрепена е от Министерството на културата и програма Творческа Европа на Европейския съюз, която финансира организацията чрез мрежовото си направление за периода 2022–2024 г.

Краен срок за регистрация – 11 септември на сайта на Европейската джаз мрежа.

С програмата на събитието можете за се запознаете ТУК, а със шоукейс селекцията – ТУК.

Активни програми на Национален фонд Култура  

Национален фонд „Култура“ обяви сесии за кандидатстване по седем от своите програми: Творческо развитие, Публики,  Критика, Социално ангажирани изкуства, Мобилност 2, Едногодишен грант и Субсидии за проекти с национално значение.

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg.

Важно! 

Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените в договора срокове. Всички разходи по проекти, направени извън срока на реализация на проекта, ще се смятат за недопустими и няма да бъдат зачитани.

В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата. За останалите 20% от стойността на целия проект следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства (декларация в свободен текст, извлечение от банкова сметка на кандидатстващата организация), осигурени от друг източник средства (писмо за партньорство, за спонсорство), нефинансов принос от партньор (писмо от партньор за осигуряване на зала, техника, транспорт и др.) или декларация в свободен текст, че кандидатът ще осигури самоучастие за тази сума и в какво ще се изрази самоучастието (собствени артистични костюми, финансиране на звукозапис, личен труд, пространство, техника и др.). В случай, че проектът е до 15 000 лева, но предвижда собствен принос, следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства, както е описано по-горе.

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 05.09.2022 г.

***

Програма „Творческо развитие“ – подкрепя разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 13.09.2022 г., 15:00 ч.

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 13.09.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: 20.10.2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Времеви обхват на събитията: ноември 2022 – ноември 2023 г.

Програмата се реализира в два модула:

 • Модул „Организатори“ – цели да осигури достъпност до възможности за развитие на умения в областта на културата и изкуствата чрез подкрепа за организационни разходи на образователни програми и събития, целящи професионално развитие, повишаване на капацитета и въвеждането на иновации в артистичните среди в страната. Задължително условие: Подкрепените събития/обучения по програмата, следва да осигурят безплатен достъп на участниците в събитието/обучението, описано в проекта. Максималната искана сума за проект е 20 000 лева.
 • Модул „Участници“ – поставя си за цел да осигури подкрепа за участие на артисти и представители на културния сектор в България в международни, национални и локални обучителни събития и дейности за професионално развитие. Максималната искана сума за индивидуални пътувания е 5 000 лв., а за групови – 15 000 лв.
 • Индикативна сума на програмата и в двата модула е 500 000 лв.

Повече информация за програма „Творческо развитие“ можете да получите от сайта на НФК.

***

Програма „Публики“ – подкрепя разходи, свързани с изследване, приобщаване и разширяване на публики.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 15.09.2022 г., 15:00 ч.

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 15.09.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: 20.10.2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Времеви обхват на реализиране на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г.

Програмата подпомага финансово проекти за разработване и/или прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие на публика на база на проведени проучвания, а също и набор от допустими дейности отвъд самото изследване, вкл. създаване на план за ангажиране на публиката като последваща изследването дейност, маркетинг и социологически изследвания на публиките, както и желанията, предпочитанията и вкусовете им с цел успешно ангажиране в създадения културен продукт/културно съдържание в настоящата културна среда и по този начин да приложи успешна стратегия за развитие на аудитория и привличане на нови публики.

Максималният размер на финансиране на проект е 30 000 лв., а общият бюджет на програмата – 200 000 лв.

Повече информация за програма „Публики“ можете да получите от сайта на НФК.

***

Програма „Критика“ – подкрепя разходи, свързани със създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и за развитие и популяризиране на критическо съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 09.09.2022 г., 15:00 ч.

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 09.09.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: 20.10.2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Времеви обхват на реализиране на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г.

Програмата се реализира в два модула:

 • Модул „Иновативни модели за критика“ – насочен е към лица, създатели на разнообразни по тип дигитални платформи и интерактивни събития за критическо съдържание в областта на културата и изкуствата. Максималният размер на финансиране на проект е 30 000 лв. за юридически лица и 15 000 лв. за физически лица;
 • Модул „Утвърдени издания“ – цели да стимулира устойчивото издаване на разпознаваеми печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и формати на българско критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата. Максималният размер на финансиране на проект е 25 000 лв. Общият бюджет на програмата за всички модули е 100 000 лв.

Повече информация за програма „Критика“ можете да получите от сайта на НФК.

***

Социално ангажирани изкуства е програма, която подкрепя проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области и прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 15.08.2022 г. до 20.09.2022 г., 15:00 ч.

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 20.09.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: 20.11.2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Времеви обхват на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г.

Програмата се реализира в два модула:

 • Модул „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ – насочен е към организации, работещи активно в сферата на изкуствата и индивидуални артисти, чиито творчески продукции са тематично обвързани и адресират актуални социални проблеми. Насочването на публични ресурси към такъв тип дейности има за основна цел да привлече дългосрочно вниманието на широката общественост по конкретен проблем със социален характер, поради което е важно всички кандидати да предлагат съдържанието и събитията си със свободен достъп и при възможност да планират интеракция или мониторинг на достигнатата аудитория.
 • Модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение“ – насочен е към проекти от всички области на изкуството и културата, които включват завършен дейностен план за въвличане в креативни процеси/ прилагане на креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. Насочването на публични ресурси към такъв тип дейности има за основна цел да създаде дългосрочна връзка между артисти и представители на различните общности и групи и да генерира позитивна промяна в нагласите на обществото.
 • Максималният размер на финансиране на проект е 30 000 лв. за юридическо лице и 15 000 лв. за самоосигуряващо се физическо лице. Общият бюджет на програмата и за двата модула е 1 000 000 лв.

Допълнително информация относно процедурите по кандидатстване и необходимите документи по всяка програма можете да намерите на сайта на НФК.

***

Програма Мобилност 2, модул „Професионални артисти“ е насочена към професионални артисти и културни организации, които планират мобилност във и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти, като гости на събития в България.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 01.09.2022 г., (18:00 ч.), до 04.10.2022 г., (15:00 ч.)

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 04.10.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: ноември 2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Краен срок за изпълнение на проектите: 31.03.2023 г.

Максималният размер на финансиране на индивидуално пътуване е 3 000 лв., на групово – 15 000 лв., а бюджетът на програмата за този модул е 150 000 лв.

Моля, объренете внимание на специфичните условия на програмата! Тях, както и подробна  информация за нея можете да получите от сайта на НФК.

***

Едногодишен грант за подкрепа на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата е програма, насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022 г. Финансовата подкрепа е предвидена за повишаване и задържане на административен капацитет чрез продължителна заетост на административен екип на организацията (наймалко за срока на Програмата) наред с регулярни дейности и пространства, както и създаване, представяне и разпространение на културно съдържание в страната и чужбина, включително и привличане на външни/нови членове на основен творчески екип на организацията, с цел разгръщане на творчески потенциал и реализиране на трайни сътрудничества в сектора.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 01.09.2022 (11.00 ч.) – 22.09.2022 (15.00 ч.)

Индикативни срокове на програмата:

 • Дата за начало на конкурса: от 11.00 ч. на 1 септември 2022 г.
 • Краен срок за подаване на проекти: до 15.00 ч. на 22 септември 2022 г.
 • Краен срок за оценка на проектите: ноември 2022 г.
 • Срок за изплащане на сумите: декември 2022 г.
 • Времеви обхват (срок за реализация на проектите): 1 януари 2023 – 1 януари 2024 г.
 • Срок за отчитане на проектите: февруари 2024 г.

Финансират се разходи по проекти на стойност до 100 000 лв. включително, като Националният фонд „Култура“ може да осигури до 100% от бюджета на проекта.

Повече информация за програмата можете да получите от сайта на НФК.

***

Субсидии за проекти с национално значение подкрепя приоритетно:

 • проекти, предвиждащи реализиране на значимо събитие с национално и/или международно значение;
 • честване на значима българска личност, допринесла за развитието на българската култура;
 • издаване на книжно/дигитално тяло с фокус архив на българската културна памет;
 • представяне на България на международно събитие.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 25.08.2022 г., (18:00 ч.), до 10.12.2022 г., (15:00 ч.)

Периодът на реализиране на проекта, подкрепен от Националния фонд „Култура“ по тази програма, е съобразен с одобреното проектно предложение, до 1 година + 1 месец след подписване на договор между Националния фонд „Култура“ и бенефициента.

Максималният размер на финансиране на проект е до 30 000 лв., а бюджетът на настоящата програма за 2022 г. е в размер на 200 000 лева.

Повече информация за програмата можете да получите от сайта на НФК.

За въпроси и уточнения ползвайте новите контакти на НФК:

Екип „Програми и проекти”

Екип „Деловодство и архив”

 

Запознайте се с новия административен екип на БМА

Българска музикална асоциация е нов административен екип. От месец август към нас на позицията “изпълнителен директор” се присъедини д-р Мирена Станева – професионалист с повече от 15 години опит в областта на културната политика и културния мениджмънт. Тя притежава докторска степен в областта на управлението на културното наследство, както и магистърска степен по археология от Софийския университет. Участвала е в стажове по културни политики и културен мениджмънт в Университета по изкуства в Белград, Сърбия и Обсерваторията по културни политики в Гренобъл, Франция.

Д-р Станева е заемала ключови позиции в областта на културната политика, управлението на проекти и програми в областта на културата. Някои от тя са: главен експерт /2007-2012/ и изпълнителен директор/2021-2022/ в Национален фонд „Култура“, ръководител на бюро „Творческа Европа – България“ /2018/. През 2012 г. се присъединява към екипа на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, където отговаря за разработването на програми и проекти, работа в мрежа с културни институции, университети и НПО.Д-р Станева е хоноруван преподавател в УНСС, СУ „Кл. Охридски“ и НАТФИЗ.

От началото на месец септември към Асоциацията се присъедини и д-р Румена Калчева – координатор и връзки с обществеността. Тя е с над десет години опит в областта на връзките с обществеността, организацията на изложби и културни събития, както и популяризирането на дейността на културни институции с фокус върху дигиталния маркетинг и социалните медии.

Автор на блог за изкуство и арт критика от 2008 г. През годините публикува в различни вестници и списания за изкуство, Бюлетин на СБХ и други.

Доктор по Изкуствознание, Национална художествена академия (2014 г.). Работила е като експерт връзки с обществеността в Съюз на българските художници, Българска академия на науките, понастоящем на Институт за изследване на изкуствата на БАН. Реализирала е ПР кампании на редица частни организации. Член на СБХ, СБЖ и Международната асоциация на критиците AICA. Носител на наградата за критика от конкурса за млади художници, критици и куратори на фондация “Св. Св. Кирил и Методий” за 2011 г.

***

Следете календара за музикалните събития, които се провеждат на територията на страната ни, за да разберете всичко, което се случва на родната музикална сцена: КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ НА ЖИВО И ОНЛАЙН | Bulgarian Music Events Live & Online (bgma.bg)
Ако искате и вашето събитие да бъде включено в календара на БМА, изпратете ни информация на: calendar@bgma.bg

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg